Äldre i Japan

21 december 2018

Äldre i Japan är en samling intervjuer som studerande i svenska gjorde med sina släktingar våren 2018. Läs pdf-en här!