Äldre i Japan

21 december 2018

Äldre i Japan är en samling intervjuer som studerande i svenska                             vid Osaka universitet gjorde med sina släktingar 2018. Läs pdf-en här!