BENNELS


Bennels förlag arbetar med alla medier och sinnen.

Bakom Bennels står Gunnel Bergström. Hon är bland annat journalist, redaktör, läromedelsförfattare, lärare, kursledare, översättare, undertextare och syntolk.  

 

Bennels på B&B 2006
Bennels presenterade sig första gången på Bok&Bibliotek i Göteborg 2006.