KURSER MED MERA

KURS | Tala med flera
Goda budskap är värda att nå fram. Många föredragshållare skulle nå
mycket långt, om de tog fasta på några grundläggande tips:

  • Tänk på åhörarna med värme och glädje                           

  • Tala tydligt och inte för fort                            

  • Var konkret                            

  • Våga vara personlig                             

  • Konstpaus låter snyggare än öh, eh...                            

  • Visa bra bilder som syns även längst ned i salen

Listan kan göras ännu längre. Det allra bästa är att gå på kurs och gärna låta sig filmas. Bennels skräddarsyr utbildningar för dem som vill bli bättre talare i små och stora sammanhang.

 

Kurser | seminarier | föredrag | konferenser | utställningar | privatlektioner|
handledning |


Svenska, Skrivande, Presentationsteknik, Ord och bild i samspel, Att popularisera forskning, Journalistik, Funktionshinderfrågor i Sverige och utomlands, Mångkultur och rasism, Hållbar utveckling (till exempel Gröna städer), Vatten – en delikatess, Östersjön, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Moldavien, August Strindberg, Astrid Lindgren, Starka pojkar och flickor i litteraturen, Trivsel på jobbet, Jämställdhet (till exempel vad män kan vinna på ökad jämställdhet), Att tala genom tolk.

Är du intresserad av Bennels kurser, seminarier m.m? Fyll i formuläret!

Kurser, seminarier m.m.