KURS | Tala med flera
Goda budskap är värda att nå fram. Många föredragshållare skulle nå
mycket långt, om de tog fasta på några grundläggande tips:

  • Tänk på åhörarna med värme och glädje                           

  • Tala tydligt och inte för fort                            

  • Var konkret                            

  • Våga vara personlig                             

  • Konstpaus låter snyggare än öh, eh...                            

  • Visa bra bilder som syns även längst ned i salen

Listan kan göras ännu längre. Det allra bästa är att gå på kurs och gärna låta sig filmas. Bennels skräddarsyr utbildningar för den som vill bli bättre talare i små och stora sammanhang. Hitta hickan!

 

Kurser | seminarier | föredrag | konferenser | utställningar | privatlektioner|
handledning |


Svenska, Skrivande, Presentationsteknik, Ord och bild i samspel, Att popularisera forskning, Journalistik, Funktionsrättsfrågor i Sverige och utomlands, Mångkultur och rasism, Hållbar utveckling – till exempel Gröna städer – , Vatten – en delikatess, Östersjön, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Moldavien, August Strindberg, Astrid Lindgren, Starka pojkar och flickor i litteraturen, Trivs på jobbet, Jämställdhet – vad alla kan vinna på frihet, Jämställdhet i medeierna Att tala genom tolk – och syntolk. Ämnena kan varieras och bli ännu fler. Allt kan skräddarsys!

Är du intresserad av Bennels böcker, kurser, seminarier och annat?        
Fyll i formuläret!

Kurser, seminarier m.m.