b8-1-300p-20220628.png

Fakta och utbildning

Äldre i Japan
Äldre i Japan är en samling intervjuer som studerande i svenska
vid Osaka universitet gjorde med sina släktingar våren 2018.
Studerande i svenska vid Osaka universitet 2018
Ladda ned en pdf här!