c1-300p-1-20220202.png

Kurser & annat

Bennels är mer än ett förlag.
Här är ett axplock av vad Bennels kan erbjuda:
• Skriva tal
• Skriva sångtexter
• Översätta kortare texter från engelska, ryska och franska
• Syntolka – mer information på seelisten.se
• Läsa in texter till ljudfiler
• Artiklar och reportage – mer information på mosebackemedia.se
• Redigera böcker, rapporter och andra skrifter
Dessutom kan Bennels handleda och ge kurser, verkstäder, seminarier, föredrag och lektioner i svenska, skrivande, att tala med flera, att söka jobb, att popularisera forskning, ord och bild i samspel, journalistik, funktionsrättsfrågor i Sverige och utomlands, mångkultur och rasism, hållbar utveckling – till exempel gröna städer och vattnets väg, Östersjön, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Moldavien, August Strindberg, Astrid Lindgren, starka pojkar och flickor i litteraturen, trivas på jobbet, vad alla kan vinna på jämställdhet, jämställdhet i medierna, att tala genom tolk – och syntolk. Ämnena kan varieras och bli ännu fler. Allt kan skräddarsys!