Klicka på bilden

Kurser & annat

Hitta hickan!
– kurser, verkstäder och föredrag om att tala med flera

Goda budskap är värda att nå fram.
Många föredragshållare skulle nå mycket långt,
om de tog fasta på några grundläggande tips:
• Tänk på åhörarna med värme och glädje
• Tala tydligt och inte för fort
• Var konkret
• Våga vara personlig
• Konstpauser låter snyggare än öööh och eeeeh . . .
• Visa bra bilder som syns även längst ned i salen

Det finns massor av fler tips.
Det allra bästa är att gå på kurs och gärna låta sig filmas.
Och träna!