b6-900p-1-220202.png

Fakta och utbildning

Svenska till jobbet
Utgiven 2020. Nytryck 2021.
Gunnel Bergström och Anne-Charlotte Andersson-Bind
Svenska till jobbet vänder sig till dig som läser svenska –
eller som undervisar i svenska – i Sverige och utomlands och
vill veta mer om arbetsmarknaden och hur Sverige fungerar.
Svenska till jobbet följer med djup och bredd, allvar och humor tolv deltagare som under tolv kursträffar lär känna sig själva och varandra i diskussioner, rollspel och övningar. Sök jobb! Balans i livet och arbetslivet och Tala med flera! är några rubriker. Magda Korotynskas illustrationer är både pedagogiska och uppiggande.

Till boken hör ett omfattande digitalt bonusmaterial med lättlästa och svårare texter samt rollspel och övningar. Till exempel berättar erfarna personer om arbetsförmedlingen, att starta eget, ledarskap, facket, samt om vatten och natur.
Svenska till jobbet i tryckt form
ISBN 978-91-977398-6-3
379 kr, inkl moms, plus frakt.
Svenska till jobbet finns även som e-bok
ISBN 978-91-977398-8-7
159 kr, inkl moms.
Beställ här!

Digitalt bonusmaterial finns för den som har skaffat boken.
           
Läs mer här:
Ladda ned information här!
 
Image
Farfar Sverker Bergström
var statshydrograf
vid det som nu är SMHI.
Han studerade älvar
och har nog bidragit till
Bennels passion för vatten.